Akcie / Zľavy (4)
Novinky (4)
Upozornenia (6)

Vážený zákazníci, pri reklamácii tovaru je potrebné, aby ste predložili doklad, ktorý jednoznačne identifikuje nákup tovaru. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo reklamáciu odmietnuť.

Publikované dňa: 23-Jun-2016 1:14 PM
V kategórii: Upozornenia